Meten is weten. Doe een AVG Audit (Nulmeting)

De AVG Audit (Nulmeting) bevat de beoordeling van de juridische en technische aspecten van de AVG. Het is ook mogelijk om alleen een juridische of alleen een technische Audit AVG (Nulmeting) te laten doen.

Samenwerking

Voor het technische deel werken wij samen met de deskundigen van CNE ICT Professionals

Tarief

Het tarief van deze AVG Audit (Nulmeting) is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Meer weten? Neem contact op.

Vanaf 25 mei 2018 moet elk bedrijf voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving,  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wilt u weten waar uw bedrijf staat inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens? Vraag de Audit aan.

Trainingen arbeidsrecht, privacy, avg.

INHOUD AVG AUDIT (NULMETING):

Stap 1: Onderzoek binnen de organisatie

Wij onderzoeken wat de huidige stand van zaken binnen uw bedrijf is op het gebied van verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Daarvoor nemen wij interviews af met enkele personen binnen uw bedrijf. Denk hierbij aan directie, managers IT en HR.

Ook verzamelen wij de relevante documenten, zoals verwerkingsregister, verwerkersovereenkomsten, privacyreglement en interne beleidsdocumenten, die betrekking hebben op het omgaan met persoonsgegevens.

Verder kijken wij naar de technische processen en maatregelen die te maken hebben met de bescherming van de persoonsgegevens, zoals back-up procedures, technische afscherming van gegevens en de toegangsrechtenstructuur die betrekking heeft op deze gegevens.

Stap 2: Beoordeling documenten en technische maatregelen

De juridische expert analyseert de verzamelde gegevens en documenten en beoordeelt in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen.

De technische expert analyseert de verzamelde gegevens en beoordeelt of uw bedrijf voldoende doet om de noodzakelijke bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.

Wij hebben dan inzicht in de wijze waarop een en ander in uw bedrijf (juridische en technisch) geregeld is op het gebied van verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Stap 3: Opstellen en bespreken conceptrapportage met aanbevelingen

Deze stap betreft het opstellen van een overzichtelijke rapportage waarin de relevante wet- en regelgeving kort en bondig wordt weergegeven en in hoeverre uw bedrijf hieraan voldoet.

Tevens zullen in de rapportage de aanbevelingen worden opgenomen waaruit u kunt opmaken welke aanvullende maatregelen uw bedrijf nog moet uitvoeren.

De uitkomst van de rapportage en de voorgestelde aanbevelingen worden met u besproken.

Stap 4 Opstellen definitieve rapportage

De besproken aandachtspunten verwerken wij in een eindrapportage.

U heeft dan een overzicht van wat er al in uw bedrijf is geregeld en welke stappen u nog moet ondernemen.

Wij zullen u ook laten weten waar wij u eventueel bij kunnen ondersteunen.

Heeft u vragen over de AVG Audit? Neem contact met ons op.