Heeft u een vraag over arbeidsrecht of privacyrecht dan hebben wij waarschijnlijk het antwoord.
Staat uw vraag of antwoord niet op deze pagina neem dan contact met ons op. Contact

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Door middel van deze overeenkomst wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Een gerechtelijke procedure is dan niet meer nodig.

Ontslag aanvragen via het UWV, wanneer?

U kunt aan het UWV een ontslagvergunning vragen in geval van: (a) bedrijfseconomische redenen of (a) langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 104 weken)

Hoe lang is de bewaartermijn van (persoons)gegevens in het personeelsdossier?

Dat hangt af van het soort (persoons)gegevens. U bents wettelijk verplicht sommige (persoons)gegevens uit het personeelsdossier een bepaalde tijd te bewaren. Zo moet u (persoons)gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaren nadat uw werknemer uit dienst is. Loonbelastingverklaringen en een kopie van uw identiteitsbewijs moet u 5 jaar na het einde van het dienstverband van uw werknemer bewaren.

Voor sommige (persoons)gegevens uit het personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die (persoons)gegevens geldt over het algemeen een bewaartermijn van 2 jaar nadat het dienstverband is beëindigd. Zijn de (persoons)gegevens al eerder niet meer nodig? Dan moet u deze direct verwijderen.

Mijn werknemer komt de re-integratieverplichtingen niet na. Wat moet ik doen?

U dient uw werknemer schriftelijk te berichten dat hij de re-integratieverplichtingen niet nakomt. In die brief dient u ook te vermelden dat door het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen de loonbetaling wordt gestopt.

Het UWV heeft ons bedrijf een loonsanctie opgelegd. Kan ik daar iets tegen doen?

Het UWV legt een loonsanctie op wanneer zij vindt dat u onvoldoende re-integratieverplichtingen heeft verricht. Ook kan UWV een loonsanctie opleggen indien u niet aan de administratieve verplichtingen heeft voldaan uit de Wet Verbetering Poortwachter. Indien u het met de beslissing van het UWV niet mee eens bent, moet u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar indienen. Na 6 weken bent u te laat.

Hoe herken ik een (dreigend) arbeidsconflict?

Een werknemer doet niet wat u verwacht of is niet bij te sturen. Uw werknemer is het niet eens met een negatieve beoordeling, uw werknemer weigert een bepaalde opdracht van de leidinggevende uit te voeren omdat deze onredelijk zou zijn of er is sprake van pesten, discriminatie of ongewenst gedrag. Ook een negatieve werkhouding die van invloed is op de werkvloer, kan een arbeidsconflict veroorzaken. In genoemde situaties kan er een arbeidsconflict ontstaan. Adequaat handelen is dan geboden.

Kunnen jullie ons personeelsreglement / personeelshandboek beoordelen of deze nog up to date is en zo nodig aanpassen aan de actuele wet- en regelgeving?

Ja, Langblok advocaten kan uw personeelshandboek doornemen en checken of deze nog voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Waar nodig kunnen wij een en ander bijwerken, zodat uw handboek weer up to date is.

Kunnen jullie onze arbeidsovereenkomsten beoordelen of ze nog wel aan de wettelijke regelingen voldoen? Kunnen jullie deze, indien nodig, updaten?

Ja, Langblok advocaten beoordeelt arbeidsovereenkomsten en checkt of deze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Indien nodig kunnen wij de arbeidsovereenkomsten bijwerken,  zodat uw contracten weer up to date zijn.

Ik wil graag een verzuimreglement opstellen dat up to date is. Kunnen jullie dat doen?

Ja, Langblok advocaten kan een verzuimreglement op maat voor u opstellen. Ook beoordelen wij of bestaande verzuimreglementen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Uw verzuimreglement is dan altijd up to date.

Ik wil mijn werknemer detacheren. Kan dat?

Ja dat kan. Indien u bijvoorbeeld op een bepaald moment minder werk heeft voor uw werknemer en een ander bedrijf om deze werknemer zit te springen, kunt u deze uitlenen.  Het maken van goede afspraken daarbij is vanzelfsprekend belangrijk.

Ik wil de tijdelijke arbeidsovereenkomst van mijn werknemer niet verlengen. Moet ik nog iets doen?

Ja! U moet uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u de arbeidsovereenkomst al dan niet wilt voortzetten. Als het contract verlengd wordt, moet u de werknemer informeren over de voorwaarden waarop dat gebeurt. Deze ‘aanzegtermijn’ geldt voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Houdt u zich niet aan de ‘aanzegtermijn, dan bent u schadeplichtig.

Ik wil een contract met mijn werknemer tussentijds beëindigen. Kan dat?

U kunt een tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen beëindigen als daarin een zogeheten ‘tussentijds opzegbeding’ is opgenomen. U dient dan wel een positieve beslissing te hebben van een rechter of afspraken te maken met uw werknemer om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.
Is geen tussentijds opzegbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst dan kan het niet en dient u de overeenkomst uit te dienen.

Wij zijn er voor u

Wij ondersteunen klanten uit heel Nederland, en de contacten verlopen persoonlijk, per mail of telefoon. Komt u bij ons op bezoek in Amstelveen of Hilversum? Dan parkeert u voor de deur. Wij kunnen ook bij u langskomen.

Heeft u een vraag over arbeidsrecht? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op.

Wij zijn er voor u

Wij ondersteunen klanten uit heel Nederland, en de contacten verlopen persoonlijk, per mail of telefoon. Komt u bij ons op bezoek in Amstelveen of Hilversum? Dan parkeert u voor de deur. Wij kunnen ook bij u langskomen.

Heeft u een vraag over Arbeidsrecht of Privacyrecht? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op.

Meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op.