Privacy wordt steeds belangrijker

U moet steeds meer doen om de privacy van uw medewerkers en werknemers te beschermen. Hier is zelfs een nieuwe Europese Verordening (AVG) voor. Maar wat zijn nu precies uw rechten en plichten? Langblok advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht biedt duidelijkheid.

Oplossingen

Protocol controle op de werkvloer

Er zijn veel manieren om uw medewerkers (digitaal) in de gaten te houden. U kunt bijvoorbeeld het internetgebruik of telefoongesprekken vastleggen en de bewegingen van bedrijfsauto’s of mobiele telefoons volgen. Beelden van beveiligingscamera’s worden ook veel onthuld. Wij raden u daarom aan een protocol op te stellen. Zo blijft u altijd binnen de grenzen van de wet. Contact

Gedragscode bij sollicitatie

Weet u precies welke informatie u over een sollicitant mag vragen of uitzoeken? Mag u hem bijvoorbeeld screenen of keuren voordat hij aangesteld wordt? En wat mag u vragen tijdens het sollicitatiegesprek? Een gedragscode kan veel van deze vragen wegnemen. Contact

Het privacyreglement

Een privacyreglement is de ideale plaats om al deze regelingen, codes en protocollen te verzamelen. Daarnaast kunt u ook andere privacygevoelige kwesties opnemen, zoals hoe u omgaat met gegevens bij ziekte of re-integratie. Contact

Internet- en social mediareglement

Hoe gaat uw bedrijf om met persoonlijke informatie op internet en social media? Volgt u bijvoorbeeld (ex-)medewerkers, en mag dat eigenlijk wel? Met een internetreglement creëert u houvast. Contact

De verwerking van gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) is ontworpen om persoonlijke privacy te beschermen. Dat geldt ook voor uw werknemers. Zij krijgen door deze wetgeving meer controle over hun gegevens. U moet daardoor inzicht kunnen bieden in wat u allemaal over hen weet en met wie, wanneer en hoe u deze kennis deelt. Welke persoonsgegevens u verwerkt in uw organisatie moet u vastleggen in een verwerkingsregister. En zijn er data uitgelekt? Dan moet u dat verplicht melden. Contact

bedrijven-langblok-advocaten-advocaat-arbeidsrecht-privacyrecht-amstelveen-hilversum-privacyrecht-avg-werknemers

Wilt u de privacyregels in uw organisatie evalueren of aanscherpen? Of heeft u privacyschending geconstateerd en wilt u hier iets aan doen? Neem contact op.

Werkwijze

De AVG voor uw organisatie

De AVG vraagt nogal wat van uw organisatie. U moet namelijk kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Wij brengen uw privacykwesties in kaart en begeleiden u stap voor stap met het opstellen van een solide privacyreglement. Daarbij houden we rekening met alle partijen waarmee u gegevens moet delen. Bijvoorbeeld een verzuimbureau, de bedrijfsarts of de externe salarisadministratie.  Contact

Langblok voor privacy en AVG?

  • Experts in Privacy en AVG
  • Is resultaat en oplossingsgericht
  • Altijd op de hoogte van juridische ontwikkelingen
  • Minimaliseert het risico voor uw bedrijf
  • Bespaart tijd en biedt zekerheid

Veelgestelde vragen

Hoe lang is de bewaartermijn van (persoons)gegevens in het personeelsdossier?

Dat hangt af van het soort (persoons)gegevens. U bents wettelijk verplicht sommige (persoons)gegevens uit het personeelsdossier een bepaalde tijd te bewaren. Zo moet u (persoons)gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaren nadat uw werknemer uit dienst is. Loonbelastingverklaringen en een kopie van uw identiteitsbewijs moet u 5 jaar na het einde van het dienstverband van uw werknemer bewaren.

Voor sommige (persoons)gegevens uit het personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die (persoons)gegevens geldt over het algemeen een bewaartermijn van 2 jaar nadat het dienstverband is beëindigd. Zijn de (persoons)gegevens al eerder niet meer nodig? Dan moet u deze direct verwijderen.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

[/vc_column] [/mk_page_section]