Zieke werknemer? Voorkom problemen

Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer wordt door de wet goed beschermd. Voor bedrijven levert dat veel verplichtingen op. En u moet altijd volgens de nieuwste wetgeving handelen. Langblok advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht helpt u de juiste stappen te zetten.

Oplossingen

Wetgeving over arbeidsongeschiktheid

De wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid verandert voortdurend. Bent u hier altijd van op de hoogte? Als u tijdens de ziekte van een werknemer niet voldoet aan uw verplichtingen, kunt u sancties opgelegd krijgen. Het is dus zaak om u goed te laten adviseren als uw werknemer zich ziek gemeld heeft. Langblok advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Contact

Deskundigenoordeel bij re-integratie

Loopt de re-integratie van uw werknemer vast? Dan kunt u een deskundigenoordeel bij UWV vragen om te beoordelen of u en uw werknemer zich aan de regels hebben gehouden. En blijkt dat uw medewerker zonder goede reden niet genoeg heeft gedaan om te re-integreren? Dan kunnen we u adviseren over de maatregelen die u kunt nemen, zoals loon stopzetten of zelfs een procedure. Contact

Belangrijke regelingen

 • Het verzuimreglement

Hierin staat precies wat u van de werknemer verwacht als hij ziek wordt. Zoals re-integratieverplichtingen. Dit reglement ligt ten grondslag aan het verzuimdossier dat u over de medewerker gaat opbouwen, en daarmee ook aan uw juridische positie mocht er een geschil ontstaan.

 • Het privacyreglement

Als een werknemer zich ziekmeldt, heeft hij recht op privacy. U mag eigenlijk niets vragen over zijn gezondheid. Wat u wel mag vragen, staat in de privacywetgeving. In uw privacyreglement kunt u duidelijk aangeven welke informatie u van de werknemer mag verwerken (bijvoorbeeld in het verzuimdossier), bewaren en met wie u deze informatie mag delen.

 • De klachtenregeling

Als een medewerker het niet eens is met de manier waarop u omgaat met zijn ziekte, is het belangrijk dat hij weet hoe hij en klacht kan indienen en hoe deze klacht behandeld wordt. Contact

Het basiscontract met uw bedrijfsarts

Vanuit de Arbowet bent u verplicht om de werkzaamheden van uw bedrijfsarts in een basiscontract vast te leggen. Het basiscontract omschrijft onder andere:

 • De wettelijke taken van de bedrijfsarts
 • Het open spreekuur
 • De vrije toegang tot de werkvloer
 • Het recht op een second opinion
 • De klachtenprocedure
 • Het overleg met de preventiemedewerker
 • Hoe medezeggenschap geregeld is
 • De meldingsplicht Beroepsziekten

Langblok advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht kan u ondersteunen bij het opstellen van dit basiscontract. Contact

Direct hulp nodig of een vraag?

Bel ons gerust even op of stuur uw bericht.

Voorkom een loonsanctie

In het verzuimdossier registreert u alles over het ziekteverzuim van uw werknemer. Zo kunt u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om hem te helpen. Als u dit niet kunt aantonen, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dan moet u uw werknemer na 2 jaar ziekte langer in dienst houden en het loon doorbetalen. Contact

Ontslag na 2 jaar ziekte

Als uw werknemer al 2 jaar ziek is en u bent al die tijd uw verplichtingen nagekomen, mag u hem onder bepaalde voorwaarden ontslaan. Wij adviseren u graag over de juiste procedure in uw situatie. Contact

bedrijven-langblok-advocaten-advocaat-arbeidsrecht-privacyrecht-amstelveen-hilversum-zieke-arbeidsongeschikte-werknemers

Als de situatie met uw werkgever vastloopt vanwege ziekte is het rust wat u nodig heeft. Langblok Advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht biedt u rust door overzicht in uw situatie te scheppen en samen met u stappen te nemen.  Neem contact op.

Werkwijze

Natuurlijk wilt u een zieke medewerker het liefst ontzien. Maar uw bedrijf lijdt ook onder de afwezigheid van de werknemer. En u moet zorgen dat u juridisch sterk staat als de ziekte uitmondt in een conflict. Wij begeleiden u stap voor stap om de belangen van uw bedrijf veilig te stellen.
Bent u op zoek naar een advocaat? Laat dan uw contactgegevens achter of neem direct contact met ons op.

Waarom Langblok advocaten?

 • Uitgebreide ervaring met arbeidsongeschiktheid
 • Is resultaatgericht
 • Op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen
 • Minimaliseert het risico voor uw bedrijf
 • Neemt uw communicatie professioneel uit handen
 • Hulp bij de gang naar de rechter
 • Onderhandelt voor u

Veelgestelde vragen

Mijn werknemer komt de re-integratieverplichtingen niet na. Wat moet ik doen?

U dient uw werknemer schriftelijk te berichten dat hij de re-integratieverplichtingen niet nakomt. In die brief dient u ook te vermelden dat door het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen de loonbetaling wordt gestopt.

Het UWV heeft ons bedrijf een loonsanctie opgelegd. Kan ik daar iets tegen doen?

Het UWV legt een loonsanctie op wanneer zij vindt dat u onvoldoende re-integratieverplichtingen heeft verricht. Ook kan UWV een loonsanctie opleggen indien u niet aan de administratieve verplichtingen heeft voldaan uit de Wet Verbetering Poortwachter. Indien u het met de beslissing van het UWV niet mee eens bent, moet u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar indienen. Na 6 weken bent u te laat.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.