Controle door AP over nakoming verplichtingen AVG

De AP (autoriteit persoonsgegevens) gaat steeds vaker controleren of bedrijven/organisaties voldoen aan de verplichtingen van de privacywetgeving (AVG).

Uit een bericht op de website van de AP blijkt dat de AP heeft gecontroleerd of ziekenhuizen en zorgverzekeraars een FG (Functionaris voor de Gegevensbescherming) hebben aangesteld, hetgeen verplicht is en ook gemeld moet worden bij de AP.

Voldoet u aan de verplichtingen en kunt u dit ook aantonen (verantwoordingsplicht)? Zo niet, dan kan Langblok advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht u ondersteunen bij dit proces.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

 

 

Vergelijkbare berichten