Dag slapend dienstverband!

De kogel is door de kerk!

De Hoge Raad heeft overwogen dat goed werkgeverschap met zich meebrengt dat een werkgever dient in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

De vergoeding hoeft echter niet meer te bedragen dan wat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de eerste dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen.

Een werkgever kan echter aan de vergoeding ontsnappen als deze een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld vanwege reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer.  De werkgever dient deze omstandigheden dan wel te stellen en zo nodig te bewijzen.

De eerste cliënt die zijn slapend dienstverband wil beëindigen, heeft al contact opgenomen.

 

annelies-blok-arbeidsrecht-advocaat-amstelveen-hilversum

Annelies Blok

Bron: Rechtspraak

 

Vergelijkbare berichten
bedrijven-langblok-advocaten-advocaat-arbeidsrecht-privacyrecht-amstelveen-hilversum-privacyrecht-avg-werknemers