Het UWV heeft ons bedrijf een loonsanctie opgelegd. Kan ik daar iets tegen doen?

 In

Het UWV legt een loonsanctie op wanneer zij vindt dat u onvoldoende re-integratieverplichtingen heeft verricht. Ook kan UWV een loonsanctie opleggen indien u niet aan de administratieve verplichtingen heeft voldaan uit de Wet Verbetering Poortwachter. Indien u het met de beslissing van het UWV niet mee eens bent, moet u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar indienen. Na 6 weken bent u te laat.

Recente berichten