Hoe lang is de bewaartermijn van (persoons)gegevens in het personeelsdossier?

 In

Dat hangt af van het soort (persoons)gegevens. U bents wettelijk verplicht sommige (persoons)gegevens uit het personeelsdossier een bepaalde tijd te bewaren. Zo moet u (persoons)gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaren nadat uw werknemer uit dienst is. Loonbelastingverklaringen en een kopie van uw identiteitsbewijs moet u 5 jaar na het einde van het dienstverband van uw werknemer bewaren.

Voor sommige (persoons)gegevens uit het personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die (persoons)gegevens geldt over het algemeen een bewaartermijn van 2 jaar nadat het dienstverband is beëindigd. Zijn de (persoons)gegevens al eerder niet meer nodig? Dan moet u deze direct verwijderen.

Recente berichten