Ik wil de tijdelijke arbeidsovereenkomst van mijn werknemer niet verlengen. Moet ik nog iets doen?

 In

Ja! U moet uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u de arbeidsovereenkomst al dan niet wilt voortzetten. Als het contract verlengd wordt, moet u de werknemer informeren over de voorwaarden waarop dat gebeurt. Deze ‘aanzegtermijn’ geldt voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Houdt u zich niet aan de ‘aanzegtermijn, dan bent u schadeplichtig.

Recente berichten