Ik wil een contract met mijn werknemer tussentijds beëindigen. Kan dat?

 In

U kunt een tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen beëindigen als daarin een zogeheten ‘tussentijds opzegbeding’ is opgenomen. U dient dan wel een positieve beslissing te hebben van een rechter of afspraken te maken met uw werknemer om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.
Is geen tussentijds opzegbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst dan kan het niet en dient u de overeenkomst uit te dienen.

Recente berichten