Mag er een concurrentiebeding staan in mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

 In

In principe niet. Dit kan alleen indien schriftelijk is gemotiveerd waarom een concurrentiebeding in uw geval wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. Wordt dit niet voldoende gemotiveerd dan kan de werkgever u hier niet aan houden.

Recente berichten