Mag mijn werkgever mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

 In

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten voor een vooraf bepaalde tijd. Meestal wordt er een exacte einddatum afgesproken. Uw werkgever mag uw contract enkel tussentijds beëindigen indien dat in een artikel in de arbeidsovereenkomst is opgenomen (het tussentijds opzegbeding). De werkgever moet zich bij een tussentijdse beëindiging wel aan alle regels voor ontslag houden.

Recente berichten