Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt niet verlengd. Wat nu?

 In

Uw werkgever had u uiterlijk één maand voordat de overeenkomst zou eindigen schriftelijk hierover moeten informeren (het zogenoemde aanzeggen). Indien uw werkgever dat niet heeft gedaan, heeft u recht op schadevergoeding. Daarnaast heeft u recht op een transitievergoeding.

Recente berichten