Mijn werkgever wil mijn arbeidsvoorwaarden wijzigen. Kan dat zomaar?

 In

Uw werkgever mag niet zomaar tot eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden (zoals werktijden, plaats, bonussen e.d.) overgaan, ook niet wanneer er in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen. Er zal altijd een belangenafweging moeten worden gemaakt tussen het belang van de werkgever de arbeidsvoorwaarden te wijzigen en uw belang om vast te houden aan bepaalde voorwaarden.

Recente berichten