Mijn werknemer komt de re-integratieverplichtingen niet na. Wat moet ik doen?

 In

U dient uw werknemer schriftelijk te berichten dat hij de re-integratieverplichtingen niet nakomt. In die brief dient u ook te vermelden dat door het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen de loonbetaling wordt gestopt.

Recente berichten