Incompany training | Omgaan met de AVG (privacyregels) voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen

Als bedrijfsarts en verzekeringsarts werkt u dagelijks met gegevens die onder de privacy wet – en regelgeving vallen. Zo verwerkt u onder andere (bijzondere) persoonsgegevens in het medische dossier. Een goede kennis van de privacyregels is dan ook onontbeerlijk. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacyregelgeving van toepassing. De AVG heeft met zich meegebracht dat u als bedrijfsarts of verzekeringsarts moet voldoen aan verscherpte eisen ten aanzien van de privacyregelgeving. Het is voor u essentieel om op de hoogte zijn van de gewijzigde eisen en hoe u daar in de praktijk mee om moet te gaan.

Tijdens deze 1-daagse training  wordt u op de hoogte gebracht van de privacyregels die van belang zijn voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Verder wordt besproken hoe u dient om te gaan met de verwerking en bewaring van (bijzondere) persoonsgegevens, welke informatie mag worden verstrekt aan derden en wat de rechten zijn van betrokkene? Ook wordt ingegaan op vraagstukken die bij bedrijfsartsen en verzekeringsartsen regelmatig aan de orde komen, zoals perikelen rondom het vermelden van een BSN-nummer en het (door een werknemer) opnemen van gesprekken. Tot slot wordt ingegaan op de beveiligingsverplichtingen, de verwerkersovereenkomst, het melden van een datalek en de sancties. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om eigen praktijkvragen aan de orde te stellen.

 

Na het volgen van deze training:

 • Bent u op de hoogte van de belangrijkste privacyregelgeving (AVG) voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
 • Weet u hoe u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord kunt vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken.
 • Weet u op wat de rechten van betrokkene zijn en hoe u daar mee dient om te gaan
 • Heeft u meer inzicht in praktische vraagstukken, zoals perikelen rondom het vermelden van een BSN-nummer en het opnemen van gesprekken
 • Heeft u kennis van de beveiligingseisen die voortvloeien uit de AVG
 • Weet u waar u verantwoordelijk voor bent ten aanzien van het melden van datalekken.
 • Bent u op de hoogte van de sancties die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen

 

Voordelen van incompany training

 • De training wordt afgestemd op uw praktijk
 • Tijdstip en locatie van de training wordt door u bepaald
 • Geen extra reistijd
 • Uw team wordt tegelijkertijd en op hetzelfde niveau opgeleid
 • Ruimte voor persoonlijke vragen

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van deze incompany training. Neem contact op.

 

Vergelijkbare berichten