Instemming van werknemer vereist bij andere functie met lager loon?

Waar ging het om. Een werkgever had een werknemer in een andere functie geplaatst en het loon verlaagd. De werknemer was onder protest de werkzaamheden gaan verrichten. Hij was het er echter niet mee eens en startte een procedure.

In de procedure gaf de werkgever als argument dat de werknemer de nieuwe functie had aanvaard. Immers hij was met de werkzaamheden gestart.

Mag de werkgever er in dit geval vanuit gaan dat de werknemer akkoord is met de wijziging van de functie en het lagere loon? Het antwoord is NEE.

Het gaan verrichten van de werkzaamheden is onvoldoende voor ‘welbewuste instemming’. De werknemer durfde niet te weigeren. Hij zou dan het risico lopen dat dit werd gezien als werkweigering, waardoor zijn loon zou kunnen worden gestopt. Of nog erger er zou ontslag kunnen volgen.

Een werkgever mag er pas op vertrouwen dat een werknemer een slechtere functie heeft aanvaard, indien op grond van verklaringen of gedragingen van de werknemer mag worden aangenomen dat deze welbewust met die nieuwe functie heeft ingestemd. Dit was hier niet het geval.

Annelies Blok

Bron: Rechtspraak

 

Vergelijkbare berichten