Is het meenemen van groente-afval een reden voor ontslag op staande voet?

Werkgever is een bedrijf dat zich bezig houdt met de productie van en handel in gesneden groente. In de personeelsgids van de werkgever is opgenomen dat het ten strengste verboden is om producten, waaronder groente-afval, mee te nemen anders dan via de personeelswinkel. De sanctie die bij overtreding hiervan wordt opgelegd, kan ontslag op staande voet zijn.

Een werknemer, teamleider, die al 23 jaar bij de werkgever in dienst is, heeft groenten die waren bestemd om te worden vernietigd meegenomen. Als sanctie dient de werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. De kantonrechter komt uiteindelijk tot het oordeel dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een transitievergoeding. De werknemer gaat tegen het vonnis in beroep. Het hof komt echter tot dezelfde conclusie als de kantonrechter. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden zonder toekenning van een transitievergoeding.

Over de vraag of ontslag op staande voet gerechtvaardigd is als een werknemer spullen meeneemt of etenswaren nuttigt die zijn bestemd om te worden weggegooid, zijn wisselende uitspraken gedaan.

De omstandigheden van het geval zijn bepalend. Voor een leidinggevende gelden wel striktere normen dan voor ondergeschikte werknemers.

annelies-blok-arbeidsrecht-advocaat-amstelveen-hilversum

Annelies Blok

Bron: Rechtspraak

 

Vergelijkbare berichten
werknemer-langblok-advocaten-advocaat-arbeidsrecht-privacyrecht-amstelveen-hilversum-arbeidsongeschiktheid-arbeidsongeschikt