Disclaimer

Informatie op deze website

De inhoud van deze website als ook berichten elders op het internet van Langblok advocaten worden altijd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Langblok advocaten garandeert echter niet dat de vermelde informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is.  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Langblok advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie onjuist, onvolledig en/of  ontoereikend is.

 

Copyright

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op de website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Langblok advocaten worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook.

 

Virussen

Langblok advocaten garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Langblok advocaten aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.