Re-integratieverplichtingen en ziek uit dienst

Laatst kreeg ik de volgende vraag:

Een werknemer was op basis van een tijdelijk (jaar) contract in dienst van werkgever. Al vrij snel na de start van zijn werkzaamheden was de werknemer arbeidsongeschikt geworden. Werkgever verwachtte dat de werknemer bij einde contract nog steeds ziek zou zijn en dat hij hem ziek uit dienst zou moeten melden.

De vraag van de werkgever was of hij zich tot datum einde dienstverband aan alle re-integratieverplichtingen moest houden en wat er zou gebeuren als hij dat niet zou doen.

Sanctie

Er is sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, die van rechtswege eindigt. Indien werkgever zich niet aan zijn re-integratie verplichtingen houdt, kan het UWV dan een sanctie opleggen? Het antwoord is ja.

Uit artikel 39a Ziektewet volgt namelijk dat het UWV – na een ziek uit dienst melding – het ziekengeld op de werkgever verhaalt indien de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Dit is de verhaalsanctie en kan evenals een loonsanctie voor ten hoogste 52 weken worden opgelegd.

Annelies Blok

 

Vergelijkbare berichten