Een arbeidscontract dat werkt voor uw carrière

Waar tekent u voor? Langblok advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht biedt inzicht in uw arbeidsovereenkomst en helpt u om de beste voorwaarden af te spreken.

Oplossingen

Een passende arbeidsovereenkomst

Een nieuwe arbeidsovereenkomst is een prachtige kans: een moment om uw wensen en belangen met uw werkgever te bespreken en deze duidelijk vast te leggen. Ook is het belangrijk dat u goed begrijpt waar u precies voor tekent. Zo voorkomt u eventuele misverstanden of zelfs conflicten met uw werkgever. Wij helpen u graag om uw kansen optimaal te benutten.  Contact

Bescherm uw carrière

Als u begint aan een nieuwe baan of contract, denkt u natuurlijk niet aan het einde van uw dienstverband. Toch staan in een arbeidscontract veel dingen die bepalen wat u wel en niet mag doen nadat het contract is afgelopen of beëindigd. Bijvoorbeeld een concurrentiebeding, waarmee de werkgever wil voorkomen dat u na deze baan overstapt naar de concurrent. Of een relatiebeding, waarin staat dat u bepaalde zakelijke contacten niet mag meenemen als u vertrekt. Langblok Advocaten Arbeidsrecht helpt u om eerlijke afspraken te maken. Zo beschermt u de toekomst van uw carrière. Contact

werknemer-langblok-advocaten-advocaat-arbeidsrecht-privacyrecht-amstelveen-hilversum-arbeidsovereenkomst-met-werk-baas-werkgever-afsluiten-tekenen

Optimaal kansen benutten doet u met een arbeidscontract waar ook uw belangen goed in zijn vertegenwoordigd. Neem contact op.

Werkwijze

Een arbeidsovereenkomst op maat

Elke arbeidsrelatie is uniek. Daarom kijken we eerst vanuit uw perspectief naar de het voorstel van uw werkgever. Wat stelt hij voor, en wat zijn uw wensen? Daarna stellen we wijzigingen of aanvullingen voor. Als u wilt, onderhandelen wij met uw werkgever over het contract.

Waarom Langblok advocaten?

  • Bespaart tijd, geld en energie
  • Onderhandelt voor u
  • Is resultaatgericht
  • Biedt kennis en expertise
  • Biedt professionele communicatie
  • Biedt rust en overzicht

Veelgestelde vragen

Wat is mijn opzegtermijn als ik zelf ontslag neem?

Dat is één maand. Tenzij in de arbeidsovereenkomst en/of cao andere afspraken zijn gemaakt. Let daarbij wel op.

Hoe lang is mijn opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Heeft u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd en wordt dit contract opgezegd, dan moeten zowel werkgever als werknemer zich houden aan een opzegtermijn. De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt één maand, maar hier kan schriftelijk (dus in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke cao) van worden afgeweken. Daar zijn wel bepaalde regels voor.

Mag er een concurrentiebeding staan in mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

In principe niet. Dit kan alleen indien schriftelijk is gemotiveerd waarom een concurrentiebeding in uw geval wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. Wordt dit niet voldoende gemotiveerd dan kan de werkgever u hier niet aan houden.

Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt niet verlengd. Wat nu?

Uw werkgever had u uiterlijk één maand voordat de overeenkomst zou eindigen schriftelijk hierover moeten informeren (het zogenoemde aanzeggen). Indien uw werkgever dat niet heeft gedaan, heeft u recht op schadevergoeding. Daarnaast heeft u recht op een transitievergoeding.

Mijn werkgever wil mijn loon verlagen. Mag dat zomaar?

Een werkgever mag niet zomaar uw loon verlagen. Daar heeft hij uw uitdrukkelijke instemming voor nodig. Mocht het gebeuren dan dient u daar direct bezwaar tegen in te dienen bij uw werkgever. Langblok advocaten kan u hierover adviseren.

Mijn werkgever wil mijn arbeidsvoorwaarden wijzigen. Kan dat zomaar?

Uw werkgever mag niet zomaar tot eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden (zoals werktijden, plaats, bonussen e.d.) overgaan, ook niet wanneer er in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen. Er zal altijd een belangenafweging moeten worden gemaakt tussen het belang van de werkgever de arbeidsvoorwaarden te wijzigen en uw belang om vast te houden aan bepaalde voorwaarden.

Mijn werkgever betaalt mij geen loon meer. Wat moet ik doen?

Er is een aantal redenen waarom een werkgever loon kan stopzetten. Loon stopzetten kan echter niet zomaar, daar moet wel een goede reden voor zijn. Zodra u merkt dat u geen loon hebt ontvangen, moet u direct het loon bij uw werkgever claimen. Als uw werkgever dan nog niet het loon wil betalen, kunnen wij u helpen door een brief aan de werkgever te schrijven. Als dat ook niet helpt, kunnen we voor u een loonvorderingsprocedure bij de rechtbank starten.

Mag mijn werkgever mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten voor een vooraf bepaalde tijd. Meestal wordt er een exacte einddatum afgesproken. Uw werkgever mag uw contract enkel tussentijds beëindigen indien dat in een artikel in de arbeidsovereenkomst is opgenomen (het tussentijds opzegbeding). De werkgever moet zich bij een tussentijdse beëindiging wel aan alle regels voor ontslag houden.

Mijn werkgever heeft mij op staande voet ontslagen, wat moet ik doen?

Ontslag op staande voet is een heftige maatregel. U heeft per direct geen recht meer op loon en een uitkering zal u in principe ook niet worden toegekend. Een ontslag op staande voet is een zwaar middel. Let op u heeft maar 2 maanden de tijd om het ontslag aan te vechten. Wij adviseren u daarom direct contact met ons op te nemen. Samen bespreken we dan de mogelijkheden en bepalen we de strategie.

Mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst beëindigen. Wat nu?

Ons advies is om direct uw werkgever laten weten dat u het niet eens bent met de beëindiging. Als uw werkgever ook heeft gezegd dat u per direct niet meer hoeft te komen werken, is het raadzaam om uw werkgever schriftelijk te laten weten dat u zich beschikbaar houdt voor het verrichten van werk en dat u uw loon wilt blijven ontvangen. Voor de juiste aanpak, kunt u contact opnemen met Langblok Arbeidsrecht Advocaten.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.