Staat u juridisch sterk bij ontslag?

(Dreigend) ontslag is al vervelend genoeg. Het is belangrijk dat u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden om u hiertegen te verweren. Wij helpen u daarbij graag.

Oplossingen

Ontslag op staande voet

Wanneer u op staande voet wordt ontslagen, is het belangrijk dat u meteen handelt en contact opneemt met een advocaat. Langblok advocaten informeert u over de termijnen waarbinnen u actie dient te ondernemen en wij bepalen samen met u de te voeren strategie. Wij hebben veel ervaring met dit soort zaken en helpen u graag de juiste stappen te zetten.  Contact

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Wij helpen u overzicht te krijgen van uw mogelijkheden na langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken). Wij leggen u uit wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Wij ondersteunen u bij het nemen van de juiste beslissingen, zodat u zich zo snel mogelijk weer op de voor u belangrijke dingen in het leven kunt richten.  Contact

Ontslag wegens een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict met uw werkgever? Langblok advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht helpt u om deze vervelende situatie professioneel op te lossen, zodat u straks weer met plezier aan het werk kunt.. Wij bieden u snel overzicht en duidelijkheid in uw situatie.  Contact

Ontslag wegens een reorganisatie

Een reorganisatie bij uw werkgever zorgt voor veel vragen en onzekerheid. Word u ontslagen? Langblok advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht helpt u om uw positie en strategie te bepalen, zodat u vooruit kunt. Meer weten over uw opties? Contact

werknemer-langblok-advocaten-advocaat-arbeidsrecht-privacyrecht-amstelveen-hilversum-ontslag-krijgen-ontslag-gekregen-hulp-bij-ontslag

Bij ontslag is kennis en overzicht erg belangrijk. Wij bieden u inzicht en overzicht. Door uw rechten en plichten uit te leggen en samen met u snel en efficiënt stappen te nemen.  Neem contact op

Werkwijze

Heeft u van uw werkgever te horen gekregen dat u wordt ontslagen? Wij bieden u directe ondersteuning middels chat, e-mail of telefoon. Langblok advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht heeft de professionele kennis van uw rechten en mogelijkheden. Zo staat u sterk in een verweer tegen uw werkgever. We weten hoe vergelijkbare zaken zijn opgelost en bestuderen andere relevante rechtszaken. Wanneer nodig, stappen wij voor u naar de rechter.

Waarom Langblok advocaten?

  • Neemt uw communicatie professioneel over
  • Bespaart tijd, geld en energie
  • Biedt rust en overzicht
  • Onderhandelt voor u
  • Biedt kennis en expertise
  • Is resultaatgericht

Veelgestelde vragen

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Door middel van deze overeenkomst wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Een gerechtelijke procedure is dan niet meer nodig.

Wat is mijn opzegtermijn als ik zelf ontslag neem?

Dat is één maand. Tenzij in de arbeidsovereenkomst en/of cao andere afspraken zijn gemaakt. Let daarbij wel op.

Ontslag aanvragen via het UWV, wanneer?

U kunt aan het UWV een ontslagvergunning vragen in geval van: (a) bedrijfseconomische redenen of (a) langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 104 weken)

Wanneer kan ik wegens een reorganisatie ontslagen worden?
Uw werkgever moet aan drie vereisten voldoen. Hij moet aannemelijk maken dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Verder dient uw werkgever aan te tonen dat u op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt. En als laatste dient uw werkgever aannemelijk te maken dat u niet (intern) herplaatst kunt worden.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.