Vooruit na een reorganisatie

Een reorganisatie bij uw werkgever zorgt voor veel vragen en onzekerheid. Wordt u overgeplaatst of toch ontslagen? Langblok advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht helpt u om uw positie en strategie te bepalen, zodat u vooruit kunt.

Oplossingen

Een nieuwe werkplek

Heeft uw werkgever u een nieuwe functie aangeboden voor na de reorganisatie? Intern, of misschien bij een ander bedrijf? Bedenk dan goed of dit aanbod wel gunstig voor u is. In zo’n geval helpt het om te weten wat uw rechten zijn, en waaraan u moet meewerken. Wij helpen u om een geïnformeerde beslissing te maken. Contact

Een goede beëindigingsregeling

Als er echt geen passende plek voor u meer is na de reorganisatie, kunt u samen met de werkgever afspraken maken over uw vertrek. Bijvoorbeeld over een beëindigingsvergoeding, hulp bij omscholing, of andere ondersteuning vanuit uw werkgever. Wij adviseren u graag over uw rechten en de juiste aanpak in deze situatie, zodat u verder kunt met uw carrière. Contact

Ontslag: volgt uw werkgever de regels?

Tijdens een reorganisatie moet uw werkgever zich aan een aantal regels houden. Als hij dat niet doet, mag hij u niet ontslaan. Langblok Advocaten Arbeidsrecht biedt duidelijkheid over uw situatie. Wij vertellen u precies wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Contact

werknemer-langblok-advocaten-advocaat-arbeidsrecht-privacyrecht-amstelveen-hilversum-reorganisatie-ontslag

Als werknemer staat u vaak alleen in een arbeidsconflict. LangBlok Advocaten Arbeidsrecht brengt daar verandering in. Wij bieden u toekomstperspectief en rust. Neem contact op.

Werkwijze

Juridisch advies op maat

Elke reorganisatie is anders. Daarom bekijken we eerst samen vanuit uw perspectief de plannen of het aanbod van uw werkgever en uw wensen. Daarna maken we ons sterk voor de best mogelijke uitkomst. Desnoods bij de rechter.

Waarom een advocaat?

  • Bespaart tijd, geld en energie
  • Onderhandelt voor u
  • Is resultaatgericht
  • Biedt kennis en expertise
  • Biedt professionele communicatie
  • Biedt rust en overzicht

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik recht op de transitievergoeding?

Dat is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Ten eerste de lengte van het dienstverband. U dient in ieder geval 24 maanden in dienst te zijn geweest. Ook is de wijze van beëindigen relevant. De arbeidsovereenkomst moet eindigen via een ontslagprocedure bij UWV of Kantonrechter. En de reden voor het ontslag mag niet ernstig aan u te verwijten zijn. Als aan de genoemde voorwaarden is voldaan, heeft u recht op een transitievergoeding. Voor de duidelijkheid dus niet als u op staande voet wordt ontslagen of u neemt zelf ontslag. Dan heeft u geen recht op een transitievergoeding.

Wanneer kan ik wegens een reorganisatie ontslagen worden?
Uw werkgever moet aan drie vereisten voldoen. Hij moet aannemelijk maken dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Verder dient uw werkgever aan te tonen dat u op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt. En als laatste dient uw werkgever aannemelijk te maken dat u niet (intern) herplaatst kunt worden.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.