Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vandaag aangenomen door de Eerste Kamer. Wat verandert er?

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vast en flexwerk moet verkleinen. Hierdoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

De WAB is vandaag aangenomen door de Eerste Kamer en bevat een aantal samenhangende maatregelen. Onderstaand de belangrijkste:

Cumulatiegrond

De werkgever moet nu volledig voldoen aan een van de acht in de wet opgenomen ontslagredenen, wil hij een werknemer kunnen ontslaan. Ontslag wordt ook mogelijk als sprake is van een optelsom van redenen, de zogenaamde cumulatiegrond. Deze nieuwe grond geeft de rechter de mogelijkheid de redenen voor ontslag te combineren. De werknemer kan bovenop de transitievergoeding nog maximaal 50% extra transitievergoeding krijgen, indien de ontslagredenen worden gecombineerd.

Vanaf eerste dag recht op transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op de transitievergoeding. Nu ontstaat dat recht pas vanaf het moment waarop een dienstverband twee jaar heeft bestaan.

Opbouw transitievergoeding

De opbouw van de transitievergoeding wordt bij lange dienstverbanden verlaagd. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar (nu geldt vanaf tien dienstjaren een half maandsalaris per gewerkt jaar).

WW-premie

Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is. De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als zij een werknemer een vast in plaats van een tijdelijk contract aanbieden.

Beëindiging bedrijf kleine werkgevers

Voor kleine werkgevers (of hun erfgenamen) die hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever komt er een regeling waarbij de transitievergoeding wordt gecompenseerd.

Ketenregeling

De ketenregeling wordt verruimd. Nu kunnen aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar worden aangegaan voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit wordt drie jaar.

Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden. Dan moet er wel sprake zijn van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Verder komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Payroll

Werknemers die op payroll basis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Zij krijgen ook recht op een adequaat pensioen. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

Oproepkrachten

Om de verplichte beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen, worden nieuwe maatregelen genomen. Een werknemer moet minstens vier dagen van tevoren door de werkgever worden opgeroepen. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

Met de nieuwe Wet worden dus een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Indien u advies nodig heeft, helpt Langblok advocaten u graag.

 

annelies-blok-arbeidsrecht-advocaat-amstelveen-hilversum

Annelies Blok

Bron: Rijksoverheid

 

Vergelijkbare berichten