Naasten van degene die een arbeidsongeval heeft gehad, kunnen nu vergoeding van affectieschade vorderen

Per 1 januari 2019 is de Wet schadevergoeding affectieschade van kracht. Dit houdt in dat vanaf dan naasten van een slachtoffer van een arbeidsongeval smartengeld kunnen eisen van de veroorzaker van het ongeval. In veel gevallen is dat de werkgever.

Vergoeding van affectieschade voor naaste familie van het slachtoffer

De Wet vergoeding van affectieschade regelt een vorm van smartengeld voor de naaste familie van slachtoffers van een (arbeids)ongeval, een geweldsmisdrijf of een medische fout. Dat houdt in dat de mogelijkheid van vergoeding van affectieschade dus niet alleen bestaat bij arbeidsongevallen, maar ook bij enkele andere gebeurtenissen die overlijden of ernstig en blijvend letsel tot gevolg hebben.

De wet beperkt zich tot gebeurtenissen die plaatsvinden op of na 1 januari 2019. Hij geldt dus niet voor gevallen die zich voordeden vóór die datum. Ook al zou het zo zijn dat de familie van het slachtoffer nog na 1 januari 2019 schade ondervindt van de eerdere gebeurtenis.

Smartengeld bij blijvende invaliditeit door arbeidsongeval

De partij die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt de affectieschade. Bij een arbeidsongeval is dit dikwijls de werkgever. De kring van mensen die  voor deze vorm van smartengeld in aanmerking komt is beperkt tot de mensen met wie het slachtoffer een zeer nauwe band had/heeft. Vaak zijn dit alleen de partner van het slachtoffer, kinderen en ouders of andere gezinsleden.

Vergoeding van affectieschade voor emotionele verwerking

De gedachte achter de Wet vergoeding van affectieschade is dat schadevergoeding helpt bij de emotionele verwerking van het overlijden of het blijvende en ernstige letsel. De rechter bepaalt wat als ernstig geldt. Zo heeft blijvende invaliditeit door een arbeidsongeval grote impact op de familie van het slachtoffer. Tenslotte veranderen ook hun levens daardoor voorgoed.  Voor de regeling gelden vaste vergoedingen tussen 12.500 en 20.000 euro. De exacte hoogte van de vergoeding hangt af van de aard van de relatie en de omvang van de schade.

Langblok advocaten Arbeidsrecht & Privacyrecht helpt u ook bij vermeend verwijtbaar handelen van een werkgever. Voor vragen en informatie kunt u bij ons terecht. Contact

Annelies Blok

Bron: Staatsblad

Vergelijkbare berichten
bedrijven-langblok-advocaten-advocaat-arbeidsrecht-privacyrecht-amstelveen-hilversum-reorganisatie-reorganiseren-bedrijf-personeel-werknemers-ontslag werknemer-langblok-advocaten-advocaat-arbeidsrecht-privacyrecht-amstelveen-hilversum-arbeidsongeschiktheid-arbeidsongeschikt